Jaký byl Záhoran očima dětí 2018

Na základní škole Všechovice proběhl na podzim roku 2018 druhý ročník soutěže Záhoran očima dětí.

Žáci základních škol, bydlící v mikroregionu Záhoran, se zapojovali do soutěže odevzdáním svého příspěvku v podobě fotografie, výtvarného nebo literárního díla.

Téma příspěvků znělo:
    Tradice a zvyky naší vesnice
    Krásy naší přírody
    Naše příroda v ohrožení

 

Příspěvky byly hodnoceny ve třech věkových kategoriích:

1. kategorie: žáci 1. – 3. třídy ZŠ

2. kategorie: žáci 4. – 6. třídy ZŠ

3. kategorie: žáci 7. – 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky gymnázia

 

Celkem bylo do soutěže odevzdáno 130 příspěvků.

Odborné hodnotící komise měly náročný úkol - z mnoha hezkých prací vybrat ty nejlepší. V každé kategorii bylo uděleno několik prvních, druhých i třetích míst. 

Soutěžící získali hodnotné ceny díky tomu, že soutěž se uskutečnila za finanční podpory Olomouckého kraje v rámci programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018.