Jaký byl Záhoran očima dětí 2017

Na základní škole Všechovice proběhla na podzim roku 2017 soutěž Záhoran očima dětí.

Žáci základních škol, bydlící v mikroregionu Záhoran, se zapojovali do soutěže odevzdáním svého příspěvku v podobě fotografie, výtvarného nebo literárního díla. Každý soutěžící mohl odevzdat až tři příspěvky.

 

Téma příspěvků znělo:
    Kam bych tě pozval, kdybys k nám přijel…
    Na co jsem ve své obci hrdý - čeho si na ní vážím

 

Příspěvky byly hodnoceny ve třech věkových kategoriích:

1. kategorie: žáci 1. – 3. třídy ZŠ

2. kategorie: žáci 4. – 6. třídy ZŠ

3. kategorie: žáci 7. – 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky gymnázia

 

Celkem bylo do soutěže odevzdáno 107 příspěvků. Na výtvarných dílech byly zobrazeny nejčastěji dominanty obcí - místní kostely (26x), zámky(10x) a další významná místa v obcích, ale i hezká zákoutí místní přírody. V soutěži byly i čtyři modely staveb, jedna dokonce i s rybníkem a labutěmi. Literární příspěvky obsahovaly básničky nebo vyprávění o obci. Ze všech příspěvků bylo cítit, že ve své obci žáci žijí rádi a jsou na ni hrdí.   

 

Odborné hodnotící komise měly náročný úkol - z mnoha hezkých prací vybrat ty nejlepší. Nakonec bylo v každé kategorii uděleno několik prvních, druhých i třetích míst. 

16. listopadu proběhlo v aule školy ZŠ a MŠ Všechovice vyhlášení výsledků soutěže s předáním cen a diplomů autorům nejlepších příspěvků za přítomnosti zástupců mikroregionu Záhoran a několika starostů obcí.

Soutěžící získali hodnotné ceny díky tomu, že soutěž se uskutečnila za finanční podpory Olomouckého kraje v rámci programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2017.