Souhlas s užitím díla

Poučení o nakládání s osobními údaji

Účast v soutěži je podmíněna vyjádřením souhlasu zákonných zástupců žáka se zpracováním osobních údajů žáka a s užitím žákovských děl.

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) má zákonný zástupce právo kdykoli souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Ve smyslu nařízení GDPR má zákonný zástupce právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování těchto údajů, na přenositelnost osobních údajů a na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se týká i automatizovaného zpracování, včetně profilování.
 

Jakým způsobem dát souhlas

Formulář pro udělení souhlasu lze buď stáhnout na této stránce a vytisknout, nebo jej vyzvednout u třídního učitele žáka.

Na formuláři se uděluje souhlas jednak pro účely školy, jednak pro využití mikroregionem Záhoran. Proto je potřeba přečíst, vyplnit a podepsat obě části formuláře.

Vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný formulář žák odevzdá svému třídnímu učiteli.

Jeden podepsaný formulář se souhlasem se vztahuje na všechna díla žáka přihlášená do soutěže Záhoran očima dětí 2018.

 

Jak odvolat souhlas

V případě, že se zákonný zástupce rozhodne svůj souhlas odvolat nebo změnit, zašle svůj požadavek na adresu soutez@zsvsechovice.cz. O vyřízení požadavku pak bude zákonný zástupce informován e-mailem.

 

Příloha: