Záhoran očima dětí 2018 - pravidla soutěže

Účel soutěže: Posilovat u žáků postoj: Vážíme si tradic a přírody, máme rádi naši obec, náš mikroregion a jsme na ně hrdí.

Pořadatel soutěže: Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace

Účastníci soutěže: žáci základních škol ZŠ a MŠ Všechovice, p.o., ZŠ a MŠ Opatovice, p.o., a ZŠ a MŠ Ústí, p.o.

Soutěžní obory: výtvarné dílo, fotografie, literární dílo

Soutěžní kategorie: 1. kat.       mladší žáci 1. – 3. ročník ZŠ
  2. kat. střední žáci 4. – 6. ročník ZŠ
  3. kat. starší žáci 7. – 9. ročník ZŠ

Rozhodující je navštěvovaný ročník ve školním roce 2018/2019.

 

Témata příspěvků:

Tradice a zvyky naší vesnice

mladší a střední žáci
(1. – 6. ročník)
 

Krásy naší přírody

střední a starší žáci
(4. – 9. ročník)
 

Naše příroda v ohrožení

střední a starší žáci
(4. – 9. ročník)


                                 

Termín vyhlášení soutěže: květen 2018

Termín ukončení odevzdávání příspěvků: 1. října 2018 - prodlouženo do 4. října 2018

 

Přihláška a zapojení do soutěže

Do soutěže se žáci zapojí odevzdáním vlastního literárního díla, fotografie či výtvarného díla. Každý žák se do soutěže může zapojit maximálně pěti příspěvky
Pokud bude jedním žákem zasláno příspěvků více, do soutěže se započítá prvních pět zaslaných příspěvků. Žák může požádat o smazání staršího příspěvku - viz níže.

Jeden soutěžní příspěvek může mít maximálně 3 autory. K zařazení do soutěže je vyžadován souhlas zákonných zástupců všech autorů. Příspěvek bude zařazen do kategorie podle nejstaršího autora.


Způsob odevzdávání příspěvků do soutěže

  1. Předáním příspěvku třídnímu učiteli. Třídní učitel přijaté příspěvky doplní o identifikační údaje, k dílu přiloží podepsaný souhlas rodičů a vše předá pořadatelům soutěže.

nebo

  1. Vložením příspěvku a identifikačních údajů do webového formuláře na webu ZŠ a MŠ Všechovice na stránkách soutěže:
    soutez.zsvsechovice.cz

 

Identifikační údaje příspěvků

Jméno a příjmení, bydliště (obec), škola, ročník ve školním roce 2018/19 soutěžícího,
název díla případně doplněný popisem (co, kde, kdy), obec a měsíc, ke kterému se příspěvek vztahuje.

Pokud autor nebo jeho zákonný zástupce chce příspěvek upravit nebo smazat (např. kvůli náhradě příspěvku za jiný), požádá o to pořadatele soutěže na jeho škole. Požadavek bude v nejbližším možném termínu vyřízen.

 

Podmínkou účasti v soutěži je souhlas účastníka soutěže a jeho zákonných zástupců s využitím zaslaných soutěžních příspěvků (včetně identifikačních údajů) v publikacích a na webech ZŠ a MŠ Všechovice, ZŠ a MŠ Opatovice, ZŠ a MŠ Ústí, mikroregionu Záhoran a obcí mikroregionu Záhoran.
Formulář se souhlasem si soutěžící buď stáhne a vytiskne na stránkách soutěže nebo si ho vyzvedne u třídního učitele.
Formulář se souhlasem vyplněný a podepsaný rodiči (zákonnými zástupci) předá soutěžící třídnímu učiteli.

 

Publikování příspěvků na webu zsvsechovice.cz

Do vyhlášení výsledků soutěže budou vložené příspěvky zobrazeny v galerii příspěvků anonymně (do předání souhlasu v šedé barvě). Po vyhlášení výsledků budou příspěvky na webu uvedeny včetně identifikačních údajů. Vložené příspěvky bez podepsaného souhlasu zákonných zástupců budou 5. října 2018 smazány.

 

Hodnocení příspěvků

Zaslané příspěvky budou vyhodnocovány anonymně pověřenými hodnotiteli, kteří každému příspěvku přidělí 0-10 bodů. Body od jednotlivých hodnotitelů se sčítají. Příspěvky s největším počtem bodů budou mít nejlepší umístění. Termín vyhodnocení příspěvků je do poloviny října 2018.

 

Vyhlášení výsledků a předání cen autorům nejlepších příspěvků proběhne ve Všechovicích na podzim 2018 v rámci Dne poznávání. Proběhne zde výstava zaslaných fotografií a výtvarných děl a také autorské čtení oceněných literárních příspěvků.

 

Vybrané soutěžní příspěvky budou publikovány v kalendáři Záhoran očima dětí 2019.

 

Hlavní organizátoři soutěže: Mgr. Pavel Papežík, Mgr. Irena Kociánová (ZŠ a MŠ Všechovice)
Spolupořadatelé: Mgr. Jana Palová (ZŠ a MŠ Opatovice), Mgr. Lucie Mynářová (ZŠ a MŠ Ústí)

Dotazy organizátorům zasílejte na email soutez@zsvsechovice.cz 

 

Soutěž se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje v rámci programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018.

Soutěž pořádá ZŠ a MŠ Všechovice, p.o., ve spolupráci se ZŠ a MŠ Opatovice, p.o., ZŠ a MŠ Ústí, p.o.,mikroregionem Záhoran.